Gesloten i.v.m. Corona virus

Beste klanten,

vooruitlopend op de maatregelen die de regering maandag 16.03.2020 heeft getroffen, heeft Dragon City reeds zaterdag 14.03.2020 haar deuren gesloten. We zijn er ons wel van bewust dat wij net als ieder ander offers moeten brengen om dit virus te verslaan. Hoewel tot op heden is toegestaan om te blijven bezorgen en te laten afhalen, hebben  wij de bewuste keuze gemaakt af te zien van deze mogelijkheden. Dragon City is dus volledig gesloten. Wij willen graag al het mogelijke doen om niet alleen u, maar ook onze werknemers en onszelf zo goed mogelijk in bescherming te nemen. Vooralsnog moeten wij gesloten blijven tot en met 5 april, maar gezien de dagelijkse ontwikkelingen en updates sluiten wij niet uit dat deze termijn gewijzigd zal worden. Houdt daarom onze website zo goed mogelijk in de gaten om de laatste ontwikkelingen te volgen. Wij zullen u via deze pagina zo snel mogelijk laten weten als we weer open mogen.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in de komende periode en hopen u snel weer te mogen begroeten.

Kay en Fong